CURRICULUM VITAE

Naam:                         Herald Zwartkruis
Adres:                         Tudorhof 7
                                   3329 BH Dordrecht
Telefoon:                     06 52 3553 09
e-mail:                         info@heraldzwartkruis.nl
Geboortedatum:         27 augustus 1961

 

VAARDIGHEDEN/KARAKTEREIGENSCHAPPEN

 
 • op samenwerking gericht / teamspeler
 • integer
 • resultaatgericht
 • plannen en organiseren
 • pragmatisch
 • analytisch
 • onderhandelen
 • veel affiniteit met financiën
 • zakelijke instelling
 • schrijfvaardig
 • WERKERVARING

  2011 - 2012    Hogeschool Rotterdam,  Vastgoed en Makelaardij
  kerndocent Projectontwikkeling
  2003 - heden Zelfstandig adviseur
    Na een 16-jarig dienstverband bij de gemeente Rotterdam heb ik – door de keuze te maken om als zelfstandig adviseur mijn diensten aan te gaan bieden - een nieuwe beweging in mijn carrière gecreëerd.
  Ik bied mijn diensten aan als projectmanager, interim leidinggevende en als coach.
  In het portfolio leest u de activiteiten als zelfstandig adviseur tot nu.
  2001 - 2003  Teamleider afdeling Woningtoezicht
    Teamleider team ‘projecten’ (25 fte)
  Als gevolg van het succes van het project “de loper” (zie hierna) en de grote vraag vanuit de overige deelgemeenten in Rotterdam moest de afdeling Woningtoezicht worden getransformeerd naar een projectorganisatie.
  2001 - 2003 Projectmanager ‘de Loper’
    Bij de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting zijn ruim 100 overwegend particuliere woningen, maar ook corporatiebezit in één van de meest overlastgevende gebieden van Rotterdam (Delfshaven) opgeknapt. Eigenaren mochten kiezen om een uitgewerkt plan van de gemeente te kopen (Europese aanbesteding), waarbij een deel subsidie werd verstrekt of zij werden gedwongen door een aanschrijving van gemeentewege.
  1996-2000 Senior bouwkundig medewerker bouw- en woningtoezicht Rotterdam;
  1991-1995 Bouwkundig medewerker
    Contactpersoon particuliere woningverbete­ring Rot­terdam
  Projectenbegeleider
  Financieringscoördinator (Nationaal Res­taura­tiefonds)
  1987-1991 Senior technisch- en bouwkostendeskundige
  1985-1987 Student-assistent begeleiding atelierwerkzaamheden propedeusestudenten Technische Universi­teit Eindhoven, afdeling bouwkunde

  OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

  1981-1988 Technische Hogeschool Eindhoven
  Afdeling Bouwkunde, Vakgroep Stadsvernieuwing
  1994 Cursus Projectmatig Werken
  1997-1998 Management training
  2001 Managementleergang
  2003 - 2004 Leergang Coaching voor Professionals
  2010 Introductiecursus voor de nieuwe Toezichthouder (NVTZ)
  2012 – heden Prince 2

  BESTUURLIJKE ERVARING

   
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink
 • Lid van de Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum de Merwelanden
 • Voorzitter geschillencommissie Wonen Zuid Holland Zuid (15 corporaties)
 • Lid klachtenadviescommissie HW-Wonen (voorheen drie corporaties) in de Hoeksche Waard.
 •