Herald Zwartkruis Project - Management & Coaching is een eenmanszaak.

Om als zelfstandige te opereren vormen drie kwaliteiten de basis:
• Ervaring
• Onafhankelijkheid
• Leiderschap

Ervaring
Na de studie ga je aan de slag.
Het blijkt, dat met een opleiding niet alle vaardigheden in de ‘rugzak’ aanwezig zijn. Een stad als Rotterdam en Rotterdam als werkgever zijn twee ingrediënten, waarmee de ‘rugzak’ snel en met de juiste bagage kan worden gevuld.
Als ogen en oren goed de kost worden gegeven zie je in deze metropool wat er allemaal in de wereld te koop is.
Zeker inhoudelijk ten aanzien van bouwen en stedelijk vernieuwing, maar ook niet te vergeten op het gebied van leefbaarheid in wijken en buurten.
Ook leer je gedrag - ten positieve - zo aan te passen, om de gewenste resultaten te bereiken.
De bestuurlijke omgeving is nauw verbonden met de landelijke politiek en de actuele maatschappelijke problemen. In het spanningsveld van gelouterde bestuurders moet je loyaal zijn en voldoende flexibiliteit bezitten.

Onafhankelijkheid
Na zoveel jaar ervaring ontstaat een mate van ongeduld. Je zoekt steeds meer naar een omgeving die autonoom in te richten is. “Op eigen benen staan” is een kinderwens. Die klussen doen, die echt van jou zijn.
Op basis van professionaliteit kan een zelfstandige met de opdrachtgever van gedachte wisselen hoe een gewenst resultaat bereikt kan worden. Wanneer daar overeenstemming over is ontstaat het gevoel van commitment met de opdrachtgever. Op basis van dit commitment wordt de vraag van de opdrachtgever jouw doel om te beantwoorden. Op basis van dit vertrouwen ga je zelfstandig aan de slag. In het proces van werken wordt niet vergeten de opdrachtgever op tijd te informeren over de samenwerking en de vorderingen.

Leiderschap
Leiderschap gaat uit van zelfvertrouwen en je geeft het goede voorbeeld. Door dit zelfvertrouwen is de leider ook in staat vertrouwen te schenken aan de mensen met wie wordt samengewerkt. Dit creëert een werkomgeving die veilig voelt en waar hard wordt gewerkt.
Ik vind het prettig om een opdracht ‘op orde’ te brengen en met specialisten samen te werken aan een goed resultaat, wat in een team tot stand wordt gebracht.
Via een nuchtere en realistische benadering proberen de problemen op te lossen. Het streven is gericht op concrete resultaten en successen moeten meetbaar zijn.