Coachen

Ik werk vanuit een vraagstelling van de opdrachtgever (de gecoachte).
Ik krijg een beeld van de gecoachte in een intakegesprek en we formuleren gezamenlijk de vraagstelling. De vraag is altijd op de werksituatie gericht.
Vervolgens vinden op basis van wederzijds vertrouwen een viertal sessies plaats.
Vanuit de vraagstelling zal de gecoachte tijdens dit proces “in beweging komen”. Oude waarden die blokkerend werken zullen plaats maken voor nieuwe inzichten en kansen.

Gesprekken vinden binnen kantooruren en in “een huiskamersfeer” plaats. Dit is nodig om alertheid van de gecoachte en coach te waarborgen. Ook is het van belang na de gesprekken tijd te nemen voor reflectie.

Vanuit een onafhankelijke positie mag ik mensen spiegelen aan hun gedrag in het “hier en nu”. Vanuit hun vraagstelling zijn tijdens gesprekken altijd aanknopingspunten te zien (het “hier en nu”) waar blokkades optreden in gedrag. Het is een cadeau om met mensen naar hun opinie en motivatie te zoeken. Ik ben van mening, dat hierin het gedrag opgesloten ligt, waar men “last” van heeft.
Het is fascinerend te zien hoe mensen opgewekt raken van hun eigen proces en in beweging komen, enthousiast worden en “stralend kunnen en van zichzelf mogen falen”.