Afdeling Woningtoezicht
Teamleider team ‘projecten’ (25 fte)

Na een geslaagde afronding van het project ‘de Loper’ (1997-2000) werd een projectmatige aanpak en de gehanteerde instrumenten onderdeel van de Strategische Wijkaanpak in de gemeente Rotterdam.
Hiervoor was een nieuwe organisatieopzet van de afdeling woningtoezicht noodzakelijk en is het team projecten ontstaan waaraan ik ruim 2 jaar leiding heb gegeven. Hierbij had ik extra aandacht voor het veranderingstraject naar een projectorganisatie en een adequate inzichtelijke bedrijfsvoering. De verzakelijking van een overheidsorganisatie vind ik een uitdaging.
Ik heb als integraal leidinggevende meer afstand genomen van de inhoud en het team zo georganiseerd, dat de inhoud aan de uitvoerenden toevertrouwd kon worden. Als peoplemanager heb ik mijn medewerkers hierbij gecoached bij moeilijke beslissingen en keuzes. Ontwikkelingen bleven passen binnen de afdelingsvisie. Persoonlijke groei van medewerkers (door betrokkenheid bij het project) ervaar ik zo ook als een persoonlijk compliment.
Voldoening heb ik in de getoonde openheid en integriteit van veel medewerkers en het wederzijdse vertrouwen.