Op 14 juli 2008 is het schoolgebouw opgeleverd en is de school na de zomervakantie in gebruik genomen.

Op dit moment worden naast de school een zestigtal woningen gerealiseerd.

Tevens ligt er een reconstructieplan voor de verkeerssituatie (uitvoering medio 2009), is het ontwerp voor de buitenruimte gereed (groenplan) en is er een beheersplan door diverse partijen ontwikkeld om de leefbaarheid rond de school positief te beinvloeden en daar waar nodig te kunnen sturen.

Ik werk graag in projecten waar diverse belangen spelen. Ik coördineer het proces vanuit een vooraf opgestelde en gedeelde doelstelling, uitgangspunten, risicoanalyses en planning. Gedurende het project vindt frequent actualisatie op onderdelen plaats en worden aanpassingen in breed verband gecommuniceerd.
Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit zijn mijn sturingsinstrumenten. Op basis hiervan ben ik in staat tempo in het proces te houden en partijen te bewegen keuzes te maken.

Twee gemeenten en drie scholen:

Zwijndrecht Develsteincollege (vmbo)
Hendrik-Ido-Ambacht Walburgcollege (vmbo)
Da Vinci college (mbo)

hebben besloten om een nieuwe school te gaan bouwen met een geheel nieuw en modern onderwijsconcept.

 

De opdracht luidde: